Θεαματικά αποτελέσματα

Η φήμη του φροντιστηρίου οφείλεται στις θεαματικές επιτυχίες των μαθητών του.