Στο φροντιστήριο Μ.Ε. Οριακό, δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές να εξασκηθούν περαιτέρω στα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν μέσω συγκεκριμένου πλάνου διαγωνισμάτων του φροντιστηρίου μας.

Πάντα αποτελούν προέκταση της διδασκαλίας και οδηγούν με μεγαλύτερη σιγουριά στην επιτυχία

Απόκτηση εμπειρίας: στη διαχείριση προτότυπων θεμάτων, στη διαχείριση του χρόνου και στη διαχείριση του άγχους

Πολλά προγραμματισμένα διαγωνισμάτα στα πρότυπα των εξετάσεων