Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα γίνεται αποκλειστικά με στόχο την ομοιογένεια και την “καλή χημεία” του τμήματος Στόχος η δημιουργία του πνεύματος ομάδας και η ατομική παρακίνηση

Ο αριθμός των μαθητών ανα τμήμα δεν υπερβαίνει τους 8

Οι μαθητές μας κερδίζουν όλα τα θετικά του ομαδικού μαθήματος, ενώ παράλληλα απολλαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της ατομικής φροντίδας και εξέλιξης

Η κατανομή σε τμήματα γίνεται μετά από test κατάταξης και με βάση τη βαθμολογία του σχολείου