Προγράμματα Σπουδών

Τα προγράμματα σπουδών είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του νέου εκπαιδευτικού συστήματος και προσανατολισμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων.

 Τα ωράρια καθορίζονται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις γενικότερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών ώστε ο φόρτος εργασίας να κατανέμεται ισότιμα μέσα στην εβδομάδα. Σε ειδικές περιπτώσεις παρέχονται μαθήματα σε ατομικό επίπεδο ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και να συμπληρωθούν κενά. Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας για μια προσωπική συνάντηση ώστε να ενημερωθείτε για τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΣ και να οργανώσουμε μαζί το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Επειδή ο δρόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χαράσσεται από τα πρώτα σχολικά βήματα και όχι στη Γ΄ Λυκείου, αποπροσανατολίζει και οδηγεί σε απογοήτευση ο "βομβαρδισμός" των μαθητών με μεγάλο πλήθος ετερόκλητων απασχολήσεων και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, είναι απαραίτητος ο σωστός προγραμματισμός και ο έγκαιρος καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων.