Λόγοι Επιλογής

Προσωπική στήριξη

Στηρίζουμε τις προσπάθειες των μαθητών μας με σεβασμό στην διαφορετικότητα και στην μοναδικότητα καθενός και προσφέρουμε τις απαιτούμενες λύσεις ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο όταν χρειάζεται.

Copyright 2022 - Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «ΟΡΙΑΚΟ»