Διαγωνίσματα

Πολλά προγραμματισμένα διαγωνισμάτα στα πρότυπα των εξετάσεων

Πάντα αποτελούν προέκταση της διδασκαλίας και οδηγούν με μεγαλύτερη σιγουριά στην επιτυχία

Απόκτηση εμπειρίας: στη διαχείριση προτότυπων θεμάτων, στη διαχείριση του χρόνου και στη διαχείριση του άγχους

Copyright 2022 - Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «ΟΡΙΑΚΟ»