Εμείς και οι μαθητές

Φωτογραφία καθηγητής με μαθητές σε τάξη

Στηρίζουμε και καθοδηγούμε τις προσπάθειες των μαθητών μας με σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα καθενός. Με γνώση, εμπειρία, οργάνωση, μεθοδικότητα, ευθύνη, ενδιαφέρον, αποτελεσματικότητα, επιτυγχάνουμε μέσω :

Της ατομικής στήριξης, των διαβαθμισμένων τμημάτων, της αποτελεσματικής και εξατομικευμένης διδασκαλίας, των προγραμματισμένων διαγωνισμάτων και απαιτούμε ατομική προσπάθεια.

Copyright 2022 - Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «ΟΡΙΑΚΟ»