Στηρίζουμε και καθοδηγούμε τις προσπάθειες των μαθητών μας με σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα καθενός. Με γνώση, εμπειρία, οργάνωση, μεθοδικότητα, ευθύνη, ενδιαφέρον, αποτελεσματικότητα, επιτυγχάνουμε μέσω :

Της ατομικής στήριξης, των διαβαθμισμένων τμημάτων, της αποτελεσματικής και εξατομικευμένης διδασκαλίας, των προγραμματισμένων διαγωνισμάτων και απαιτούμε ατομική προσπάθεια.