Οι χώροι μας

Η οργάνωση και ασφάλεια του χώρου, η άνεση στις αίθουσες διδασκαλίας, αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος όπου ο μαθητής και ο καθηγητής μπορεί να αφιερωθεί στο έργο του.

Είκονα των χώρων μας
Είκονα των χώρων μας
Είκονα των χώρων μας
Copyright 2022 - Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «ΟΡΙΑΚΟ»