Πρόγραμμα Σπουδών Α' Λυκείου

ΓΝΩΣΕΙΣ

  • Η συμπλήρωση γνώσεων από τη φοίτηση στο γυμνάσιο
  • Η εξοικείωση των μαθητών με τις νέες έννοιες

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

  • Η δημιουργία κριτικής σκέψης
  • Η εξάσκηση στον γραπτό λόγο
  • Η οργάνωση – μεθόδευση της προσπάθειας των μαθητών
  • Η εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου, διδάσκοντας τον μαθητή να μελετά σωστά

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ

  • Η προσαρμογή τους στη νέα βαθμίδα εκπαίδευσης
  • Η αντιμετώπιση του νέου τρόπου εξέτασης, μέσω της τράπεζας θεμάτων, αλλά και του νέου τρόπου προαγωγής στην επόμενη τάξη
Σύνολο 12
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 4
Φυσική - Χημεία 3
Έκθεση 1
Αρχαία 3
Επαναληπτικό Μάθημα 1

 

 

Copyright 2022 - Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «ΟΡΙΑΚΟ»