Πρόγραμμα Σπουδών Β' Λυκείου

Τα δεδομένα για τις εισαγωγικές εξετάσεις έχουν πλέον αλλάξει.

Τα μόρια πρόσβασης καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τις επιδόσεις των μαθητών στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Η μείωση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων σε 4 ή 5 (από 6 ή 7).

Η αύξηση του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων.

Αλλάζει επιτακτικά και ριζικά την παγιωμένη τα τελευταία χρόνια στρατηγική των υποψηφίων.

Γεγονός που σηματοδοτεί τον επαναπροσανατολισμό και την αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Χρειάζεται Γνώση, Πείρα και Τόλμη.

Εμείς στο ΟΡΙΑΚΟ έχουμε εκπονήσει νέα εκπαιδευτικά προγράμματα πλήρως εξατομικευμένα ώστε να εξυπηρετήσουν τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας ώστε μαζί να επιλέξουμε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και στόχους.
Copyright 2022 - Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «ΟΡΙΑΚΟ»