Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι η συμπλήρωση και κατανόηση εννοιών, η δημιουργία υποδομής για την ομαλή πορεία στις επόμενες τάξεις, η εξοικείωση με τις γραπτές εξετάσεις, η δημιουργία υποδομής για την ομαλή πορεία στο Ενιαίο Λύκειο και η εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου, διδάσκοντας τον μαθητή να μελετά σωστά.

Σύνολο 6 ώρες 8 ώρες 8 ώρες
  Α' Γυμνασίου Β' Γυμνασίου Γ' Γυμνασίου
Μαθηματικά 3 ώρες 3 ώρες 3 ώρες
Φυσικά --- 2 ώρες 2 ώρες
Ελληνικά 3 ώρες 3 ώρες 3 ώρες

 

Copyright 2022 - Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «ΟΡΙΑΚΟ»