Λόγοι Επιλογής

Έλεγχος – Τακτική επαφή με τους γονείς

Συνεχής έλεγχος των μαθητών που αφορά απουσίες, συμμετοχή στα διαγωνίσματα, συνέπεια και ποιότητα στις εργασίες και γενικότερα την απόδοση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τακτικές συναντήσεις ενημερώνουμε τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους, αλλά και αξιολογούμε υπεύθυνα τις δυνατότητες κάθε μαθητή.

Copyright 2022 - Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «ΟΡΙΑΚΟ»