Λόγοι Επιλογής

Βιβλία «βοήθεια»

Διανέμονται δωρεάν στους μαθητές μας, περιέχουν περιλήψεις των όσων διδάχθηκαν, συνοδεύονται από πλήθος παραδειγμάτων και είναι χρήσιμα τόσο στην εμπέδωση όσων έχουν διδαχθεί στην τάξη όσο και στην επανάληψη.

Copyright 2022 - Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «ΟΡΙΑΚΟ»