Λόγοι Επιλογής

Σύγχρονες τεχνολογίες

Ανοίγουμε νέους δρόμους στην εκπαίδευση εντάσσοντας με προσοχή στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας μάθημα με χρήση Laptop και προβολές με Projector όπου αυτό είναι χρήσιμο και βοηθά τόσο στην εξοικονόμηση χρόνου όσο και στην καλύτερη εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου.

Copyright 2022 - Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «ΟΡΙΑΚΟ»