ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017)

ΕΝΑΡΞΗ:  12/06/2017 ΛΗΞΗ:   21/07/2017

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  &  ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ      (θετικές σπουδές) 6
ΒΙΟΛΟΓΙΑ                 (σπουδές υγείας) 3
ΙΣΤΟΡΙΑ (γ.π.)         (παιδαγωγικές σπουδές) 1
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΑΕΠΠ 2
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΟΘ                           (οικονομίας & πληροφορικής) 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (γ.π.)     (σπουδές υγείας) 1
ΙΣΤΟΡΙΑ (γ.π.)         (παιδαγωγικές σπουδές) 1
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΑΡΧΑΙΑ 6
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ                             (ανθρωπιστικές σπουδές) 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (γ.π.)       (παιδαγωγικές σπουδές) 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (γ.π.)                 (σπουδές υγείας) 1

  ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ

  • ΤΟ ΠΟΛΥ 2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ &
  • ΤΟ ΠΟΛΥ 2 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ