Ενημέρωση Γονέων

Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα της αρμονικής συνεργασίας μαθητών – γονέων – καθηγητών.

Για το λόγο αυτό διοργανώνουμε συγκεντρώσεις – ενημερώσεις γονέων 2 φορές το χρόνο ώστε να συντονιστεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η προσπάθεια όλων για την επίτευξη του στόχου των μαθητών μας.Βεβαίως προσωπική ενημέρωση – συζήτηση με τους γονείς μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα στη διάρκεια της χρονιάς κατόπιν συνεννοήσεως με την γραμματεία μας.

Copyright 2022 - Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «ΟΡΙΑΚΟ»